0888 225 240

Starters

Изучаването на английски език в детска възраст дава едно невероятно предимство на децата, а именно това, че езикът  остава с тях през целият им живот. Института Кембридж разработи специална система от тестове, проектирана за деца от начална училищна възраст.

Изпитите за деца са разработени така, че да удостоверяват в най голяма степен колко добре вашето дете се справя в отделните умения за слушане, говорене и писане и четене. Тестовете са проектирани така, че превръщат учебния процес в забавление, като децата се окуражават да работят в посока взимане на сертификат и печелене на  повече “ щитчета“ които всъщност удостоверяват нивото на успеха на всяко дeте.

Изпитите за деца са разработени в три нива – STARTERS, MOVERS, FLYERS за деца от 7 до 12 години.

Изпита STARTERS  е за деца на възраст 6-7 години , с проведени 100 учебни часа обучение на ниво Pre A1 от европейската езикова рамка.

Той удостоверява първите много базови познания по английски език  и  е разработен в три части :

Четене & Писане 20 мин.
Говорене 3-5 мин.