0888 225 240

Cambridge English: Preliminary (PET) и Preliminary for Schools (PETfS)

Cambridge English: Preliminary е също известен като Preliminary English Test (PET). Съществува и вариант на изпита, който е специално разработен за ученици – Preliminary English Test for Schools (PETfS). Този изпит показва, че можете да общувате на английски в ситуации от ежедневието. Той ще ви послужи за добра основа, ако искате да учите за професионална квалификация на английски език.

Ниво на квалификацията: Средно (Intermediate) = B1 по Общоевропейската езикова рамка. 

За кого е предназначен изпитът?

Подготовката за изпита PET ще развие английския ви и вие ще можете да общувате по време на пътуване или в работна ситуация. За успешно представяне на изпита трябва да можете:

  • да изразите и обсъдите с други хора какво харесвате и не харесвате
  • да разбирате устни и писмени съобщения и инструкции
  • да напишете писмо или да си водите записки от среща или дискусия.

Какво включва изпитът?

Изпитът PET се състои от три части. Тестовете по четене, писане и слушане са в един ден. Устният изпит може да бъде насрочен в различен ден. По време на устния изпит вие показвате говорните си умения в разговор с един кандидат пред двама изпитващи.

Четене и писане Слушане Говорене
1 час 30 минути 30 минути 10-12 минути за двама кандидати
50% 25% 25%