0888 225 240

Movers

Изучаването на английски език в детска възраст дава едно невероятно предимство на децата, а именно това, че езикът  остава с тях през целият им живот. Института Кембридж разработи специална система от тестове, проектирана за деца от начална училищна възраст.

Изпитите за деца са разработени така, че да удостоверяват в най голяма степен колко добре вашето дете се справя в отделните умения за слушане, говорене и писане и четене. Тестовете са проектирани така, че превръщат учебния процес в забавление, като децата се окуражават да работят в посока взимане на сертификат и печелене на  повече “ щитчета“ които всъщност удостоверяват нивото на успеха на всяко дeте.

Изпита MOVERS за ученици 8-10 години, след проведено обучение от 150 – 200 учебни часа на ниво А1 съобразно европейската езикова рамка.

Изпита е разработен в три части:

Четене & Писане 30 мин.
Говорене 5-7 мин.
Слушане 25 мин.