0888 225 240

Key (KET) и Key for Schools (KETfS)

Cambridge English: Key, също известен като Key English Test (KET), е най-ниското ниво от изпитите на Кеймбридж по общ английски. Сертификатът от този тест показва, че можете да общувате на базов английски във всекидневни ситуации.

Cambridge English: Key for Schools (KETfS) е на същото ниво като Cambridge English: Key и носи същия международно признат сертификат. Единствената разлика е, че съдържанието на изпита е специално разработено за ученици и отговаря на техните интереси и опит.

Ниво на квалификацията: Основно (Elementary) = A2 по Общоевропейската езикова рамка. 

Защо да се явите на този изпит?

Трябва да се явите на KET, ако сте учили английски в продължение на около 250 часа и можете да говорите, пишете и да разбирате основен английски език. Този изпит е първата стъпка към изграждането на езиковите ви умения, необходими за работа и бъдещо обучение. За да издържите този изпит, трябва да можете:

  • да задавате и отговаряте на въпроси за вас и другите
  • да разбирате съобщения и инструкции, когато ви говорят бавно и ясно
  • да изкажете мнение за нещо, което четете или чувате.

Какво включва изпитът?

Изпитът се състои от три части. Тестовете по четене, писане и слушане са в един и същи ден. Устният изпит може да се проведе в друг ден. По време на устния изпит вие показвате говорните си умения в разговор с друг кандидат пред двама изпитващи.

Четене и писане Слушане Говорене
1 час 10 минути 30 минути 8-10 минути за двама кандидати
50% 25% 25%