0888 225 240

Cambridge English: Financial (ICFE)

Cambridge English: Financial е известен също като International Certificate in Financial English (ICFE). Тази квалификация показва на работодателите ви, че имате достатъчнo напреднали умения по английски език, за да работите успешно в международните финанси и счетоводство.

Ниво на квалификацията: Напреднали (Advanced) = B2 и C1 на Общата европейска езикова рамка.

За кого е предназначен изпитът?

Трябва да се явите на този изпит ако в момента работите или желаете да работите в сферата на международните финанси и счетоводство. ICFE доказва на работодателите ви, че можете да работите ефективно на английски език в конкурентната среда на финансите.

За успешно представяне на изпита трябва да можете:

  • да взимате активно участие в бизнес срещи, като изразите и аргументирате мнение
  • да разбирате финансови извлечения и бизнес доклади на теми като оценка на риска, корпоративно управление, банков сектор, придобивания и сливания
  • да пишете подробни бизнес предложения и писма.

Какво включва изпитът?

ICFE се състои от четири части. Тестовете по четене, писане и слушане са в един и същи ден. Устният изпит може да се проведе в друг ден. Всички въпроси на изпита ще бъдат свързани с реални теми, които бихте срещнали във финансово-счетоводната сфера. По време на устния изпит вие показвате говорните си умения в разговор с друг кандидат пред двама изпитващи.

Четене Писане Слушане Говорене
1 час и 15 мин. 1 час и 15 мин. 40 мин. 16 мин. за двама кандидати
25% 25% 25% 25%

Записване за курса