0888 225 240

Flyers

Изучаването на английски език в детска възраст дава едно невероятно предимство на децата, а именно това, че езикът остава с тях през целият им живот. Института Кембридж разработи специална система от тестове, проектирана за деца от начална училищна възраст.

Изпитите за деца са разработени така, че да удостоверяват в най голяма степен колко добре вашето дете се справя в отделните умения за слушане, говорене и писане и четене. Тестовете са проектирани така, че превръщат учебния процес в забавление, като децата се окуражават да работят в посока взимане на сертификат и печелене на  повече “ щитчета“ които всъщност удостоверяват нивото на успеха на всяко дeте.

Изпита FLYERS е най-високото ниво от поредицата изпити за деца A2 според европейската езикова рамка, като е насочен към 10-12 годишните ученици и е разработен в три части :

Четене & Писане 40 мин.
Говорене 7-9 мин.
Слушане 25 мин.