0888 225 240

Cambridge Advanced Certificate

Cambridge English: Advanced също се нарича Cambridge Advanced Certificate in English (CAE). Сертификатът от този изпит по общ английски показва ниво на владеене на езика, което се очаква от квалифициран професионалист или студент в бакалавърска програма.

Ниво на квалификацията: Напреднал (Advanced) = C1 от Общоевропейската езикова рамка. 

За кого е предназначен изпитът?

Трябва да се явите на CAE, ако желаете да покажете на вашите работодатели или университет, че можете уверено да общувате на английски в професионални или академични ситуации.

За успешно представяне на изпита трябва да можете:

  • да пишете сложни доклади и имейли, да си водите записки по време на срещи и лекции
  • да правите презентации със сложни идеи
  • да разбирате разнообразни текстове, от литература до статии, изразяващи мнението на автора

Какво включва изпитът?

Изпитът CAE се състои от четири части. Тестовете по четене, писане, употреба на английски език и слушане се провеждат в един и същи ден. Устният изпит може да бъде в друг ден. По време на устния изпит вие показвате говорните си умения в разговор с друг кандидат пред двама изпитващи.

Четене и употреба на езика Писане Слушане Говорене
1 час и 30 мин. 1 час и 30 мин. 40 мин. 15 мин. за двама кандидати
40% 20% 20% 20%