0888 225 240

Cambridge English: Business Higher (BEC Higher)

Cambridge English: Business Higher е известен също като Business English Certificate Higher (BEC Higher). Той е най-високото ниво от трите изпита по бизнес английски на Кеймбридж и показва, че можете да общувате уверено на английски в бизнес среда. Той е на същото езиково ниво като Cambridge English: Advanced (CAE), но е насочен към английски език за бизнес цели.

Ниво на квалификацията: Напреднал (Advanced) = C1 на Общата европейска езикова рамка.

За кого е предназначен изпитът?

Трябва да се явите на изпита, ако искате чрез подготовката си да развиете професионални бизнес умения на английски език. Сертификатът за BEC Higher показва на работодателите ви, че можете да работите ефективно на английски в конкурентната международна бизнес среда.

За успешно представяне на изпита трябва да можете:

  • да участвате активно в бизнес срещи, като изразявате и аргументирате мнение
  • да разбирате повечето бизнес доклади и кореспонденция
  • да пишете подробни бизнес предложения и писма.

Какво включва изпитът?

Изпитът по бизнес английски BEC Higher се състои от четири части. Тестовете по четене, писане и слушане се провеждат в един и същи ден. Устният изпит може да бъде в друг ден. По време на устния изпит вие показвате говорните си умения в разговор с друг кандидат пред двама изпитващи.

Четене Писане Слушане Говорене
1 час 1 час и 10 мин. 40 мин. 16 мин. за двама кандидати
25% 25% 25% 25%

 

Записване

Други бизнес курсове: