0888 225 240

Сертификати

Изпитите кембридж се организират 4 пъти в годината, през Март, Юни, Август, Декември. Компютърният вариант на изпитите дава възможност за по голям избор на дати.
Подготвителните курсове за изпитите Кембридж, ви дават цялостна подготовка за всеки аспект на изпита. По време на курса, вие ще усъвършенствате вашите езикови умения и ще се подготвите за стратегията за взимане на изпита за всички пет части на изпита: Слушане, Четене, Писане, Граматична компетентност, ГоворенеПреди започване на курс за подготовка за изпити Кембридж, курсистите минават тест, който е улеснена версия на истинския изпит, което дава възможност на учителите и курсистите да видят силните и слабите страни в подготовката на всеки и да изработят правилна стратегия за взимане на изпита. В случаите, когато курсистът се колебае мужду изпита FCE и CAE, резултатите от този изпит са решаващи.

Основни характеристики

  • Фокуса на подготвителните изпити е формата на истнинския изпит с включени упражнения от всички раздели както и спазване на изисквания за време на изпълнението на всички включени задачи.
  • Подготовката се извършва по специализирани учебни системи, както и множество допълнителни материали и специално разработени тренировъчни тестове.
  • По време на курса се провеждат два пробни изпита, които отговарят напълно на официалния стандартен изпит, като резултатите от тях са основателна индикация за вероятността за вземане на официалния изпит.
  • Курсистите, които имат нужда от допълнителна работа, могат да планират и да участват в допълнителните помощни часове, ориентирани към определени учебни единици от Граматика, Слушане, Говорене, Писане.