0888 225 240

FCE

     

Описание

Пълният учебен курс осигурява в 120–140 учебни часа пълна подготовка за изпита Cambridge English First с развиване на четирите умения и овладяване на основната лексика и граматика, необходими за сертификатния изпит на това ниво.
Повече

10 урока покриват всичките 5 компонента на изпита, като всеки урок се фокусира върху една част от един компонент от изпита. Текстовете за четене и слушане покриват всички теми от изпита, а писмените задачи включват примери и примерни отговори.

Курсът подготвя за изпитна сесия месец Март 2017 година – компютърен вариант!

Краен срок за регистрация за изпит 6 Март 2017 г , изпитна дата 21 Март 2017 г, устен изпит 14-22 Март 2017 г.

График и Цени

Сертификатни изпити за ученици и възрастни FCE

Вид Начало Край Дни на провеждане Брой часове Учебни материали Цена на
уч. материали
Цена на курса
01/10/2018
31/07/2019


Вторник и Четвъртък

8.00 - 9.00 ч

16.30 ч - 17.40 ч
120 Complete First 65.00 лв. 1080.00 лв.