0888 225 240

Подготовка за матура

      

Описание

Курсовете за подготовка за матура по английски език са изцяло съобразени с формата на изпита като покрива всичките му компоненти – четене, слушане, говорене и писане .

Зрелостниците ще научат кои са най-често проверяваните на подобни изпити фразеологизми, колокации и езикови конструкции, както и какво е културното влияние върху различните изразни средства.

Повече

С помощта на аудиосидито с автентично британско произношение се упражнява умението слушане, а насоките в отговорите ще помогнат на курсистите да се справят с трудностите при отделните типове изпитни задачи.

Необходимо ниво английски език В1-В2 според европейската рамка на езиковите нива.

Курсът е разделен на два модула

Модул 1 – Ноември 2015 – Януари 2016 – 60 уч. часа

Модул 2 – Февруари 2016 – Май 2016 – 60 уч. часа

  • 4 учебни часа седмично- Понеделник- Петък – 10.00-11.30
  • График: събота – 9.00-12.30
  • Учебни материали за работа в час
  • Седмични тестове и упражнения
  • Проверка на домашни работи

График и Цени

Подготовка за матури по английски език в 12-ти клас

Вид Начало Край Дни на провеждане Брой часове Учебни материали Цена на
уч. материали
Цена на курса
12/01/2019
30/04/2019
Събота
9.00 - 12.30
100 - 40.00 лв. 600.00 лв.