0888 225 240

4-6 клас

         

Описание


Новата учебна система съвместява ученето на английски с изследването на света. Разработена в партньорство с Discovery Education™, системата осигурява видеоматериали, обхващащи глобални теми с цел да мотивира учащите и да засили любопитството им към ученето.
Повече

Видеоклипове към всеки урок осигуряват възможност за по-дълбокото разбиране и по-лесното усвояване на учебния материал. Внимателно подбрани упражнения и задачи с отворен отговор развиват устното и писмено изразяване. Допълнителни раздели посветени на междупредметните връзки, осигуряват материал за задълбочаване знанията на учениците. Работната тетрадка включва онлайн упражнения и игри, свързани с платформата LMS.

График и Цени

Английски език за ученици 4-6 клас

Вид Начало Край Дни на провеждане Брой часове Учебни материали Цена на
уч. материали
Цена на курса
18/09/2017
31/05/2018

Вторник - Четвъртък
16.00 – 17.20 ч
10.00 -11.00 ч
120 Eyes open 1 60.00 лв. 890.00 лв.
18/09/2017
31/05/2018


Вторник и Четвъртък
11.00 – 12.20 ч
120 Eyes open 2 60.00 лв. 920.00 лв.
18/09/2017
31/05/2018
Вторник и Четвъртък

13.30ч - 15.00 ч


120 Eyes open 3 60.00 лв. 920.00 лв.
04/11/2017
28/04/2018
събота
9:00-12:00
80 50.00 лв. 660.00 лв.