0888 225 240

Английски за ученици

Английски език за 1-3 клас

 

 

 

Първата учебна система, фокусирана върху активното развиване на мисловния процес у учениците. Системата включва 7 нива и като интензивен курс за начално обучение е оптимална за 5 и повече часа седмично. С успех се използва в частните училища и школи в Европа. Одобрена от МОН със Заповед №РД 09-320/04.03.2014 г.

Английски език за 4-6 клас

 

 

 

Новата учебна система съвместява ученето на английски с изследването на света. Разработена в партньорство с Discovery Education™, системата осигурява видеоматериали, обхващащи глобални теми с цел да мотивира учащите и да засили любопитството им към ученето.

Английски език за 7-8 клас

 

 

Съвременна система за тийнейджъри , която дава отлична подготовка за предстоящите изпити FCE , ориентирана към формата на изпита системата напълно покрива изискванията за речник, граматика , четене ,говорене и писмена работа по английски език , съобразно европейската рамка на езиковите нива за ниво В2.

Подготовка за матури

 

 

 

 

Курсовете за подготовка за матура по английски език са изцяло съобразени с формата на изпита като покрива всичките му компоненти – четене, слушане, говорене и писане .

FCE

 

 

 

Бързият учебен курс осигурява в 50–60 учебни часа пълна подготовка за изпита Cambridge English First с развиване на четирите умения и овладяване на основната лексика и граматика, необходими за сертификатния изпит на това ниво.

IELTS

 

 

 

Учебен курс, който детайлно покрива всички части на изпита IELTS, дава информация, практически насоки и съвети на учащите и ги подготвя за всеки един аспект на изпита.