0888 225 240

Немски за ученици

Немски език за 1-4 клас

 

 

 

 

Новата учебна система е предназначена за ученици, които още не познават немския език, и се фокусира върху развиването на уменията говорене и слушане с разбиране.

Немски език за 5-6 клас

 

 

Учебната система за 5–7 клас подготвя учениците за международно признатите изпити Fit in Deutsch 1 und 2 и Zertifikat Deutsch. Системата осигурява 80–100 учебни часа на ниво и е одобрена от МОН със заповеди №РД 09-09/05.01.05г и №РД 09-1513/05.08.05 г.

Разделена е на тематични модули с ясно поставени учебни цели. Напредва се постепенно като се тренират едновременно уменията слушане и четене с разбиране, говорене и писане.