0888 225 240

Испански език за начинаещи

Описание

Ниво А1 според Европейската езикова рамка в края на курса вие ще имате следните умения по испански език

Разбиране и слушане

Мога да разбирам познати думи и често употребявани изрази, свързани с мен, моето семейство и конкретно непосредственото ми обкръжение, когато се говори бавно и отчетливо.

Четене

Мога да разбирам познати имена, думи и съвсем прости изречения, например в обяви, плакати или каталози.

Говорене и участие в разговор

Мога да общувам по прост начин, при условие, че събеседникът е готов да повтори или по-бавно да преформулира казаното и да ми помогне да изразя, това, което се опитвам да кажа. Мога да задавам и отговарям на прости въпроси по познати теми или за това, от което имам непосредствена нужда.

Самостоятелно устно изложение

Мога да използвам прости изрази и изречения, за да опиша мястото, където живея и хората, които познавам.

Писане

Мога да напиша кратък лесен текст върху пощенска картичка (например от почивка). Мога да попълня личните си данни във въпросник (например: името, националността и адреса си в хотелски формуляр).

График и Цени

Испански език за ученици и възрастни – начинаещи

Вид Начало Край Дни на провеждане Брой часове Учебни материали Цена на
уч. материали
Цена на курса
14/10/2017
24/02/2018


Събота 9.00 ч до 12.00 ч
60 Nuevo Ven 45.00 лв. 360.00 лв.